Våra tjänster

INC Byggnadsfirma utför arbeten åt:

  • Fastighetsförvaltare
  • Bostadsrättsföreningar
  • Hyresgäster och brukare av kontorslokaler
  • Privatpersoner
  • Fastighetsägare och andra kommersiella aktörer
  • Försäkringstagare och försäkringsbolag

Våra arbeten omfattar lägenheter, villor, om- och tillbyggnader av hus, renoveringar av kontor och kontorsfastigheter, badrumsrenoveringar, stambyten och råvindsprojekt. Försäkringsarbeten utförs efter vatten-, brand och stormskador.

Vi utför kontinuerligt servicearbeten åt förvaltare.

Vi arbetar inom Stockholmsområdet men tittar gärna på projekt runt om i landet.

Byggservice

Vi har goda referenser på utförda och återkommande servicearbeten åt bostadsrättsföreningar, fastighetsskötare och förvaltare. Vi arbetar regelbundet åt försäkringsbolag.

ROT

Vi hanterar alla delar av Renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Vi har det nätverk av UE och konsulter som behövs för att kunna ta fullt ansvar i projekten och levererar en totalentreprenad eller generalentreprenad fullt ut.

Nybyggnation

Vi uppför småhus åt byggherrar och privatpersoner såväl som åt arkitekter.

Lokalanpassningar

Ombyggnationer, lokalanpassningar och förändringar av ytor och kontor utförs kontinuerligt åt hyresgäster och lokalägare.

Skicka en förfrågan så kontaktar vi dig

Jag är

Bostadsrättsförening
Fastighetsägare
Hyresgäst
Kontorsägare
Privatperson
Annat
Projekttyp

Nybyggnation
Tillbyggnation
Kontorsanpassning
Lokalanpassning
Renovering
Annat