Fastighetsförädling Stockholm

Fastighetsförädling handlar om att utveckla fastigheter för bättre utnyttjande. Genom att förädla fastigheter, lokaler och utrymmen genom om- och tillbyggnationer kan man effektivt få ett bättre funktionalitet och optimalt utnyttjande av lokaler och ytor som inte används. Man kan också modernisera exteriört och interiört genom renovering och byggnation för att bli mer tilltalande rent estetiskt. Hur man än väljer att förädla sin fastighet innebär det alltid en rejäl värdeökning.

Bra exempel på lyckad fastighetsförädling med rejäl värdeökning, är när vi har utfört vinds-, källar- eller bostadskonverteringar. Fastighetsägaren får moderna och funktionella boenden eller företagslokaler i tidigare outnyttjade utrymmen.

Värdeskapande process

Tillsammans med arkitekten eller fastighetsägaren ser vi till att på bästa sätt anpassa fastigheter och byggnader för en mer ändamålseffektiv användning. Det är en lång process som kräver mycket planering och noggrannhet. När vi arbetar med fastighetsförädling i Stockholm är dialogen med arkitekten och/eller fastighetsägaren avgörande för slutresultatet. Men när det gäller själva byggandet tar vi ett helhetsåtagande som innefattar allt som krävs för ett lyckat slutresultat.

Det finns stora ekonomiska fördelar med en fastighetsförädling förutom de rent praktiska fördelarna det medför. En ägare av ett bostadshus kan till exempel helt plötsligt hyra eller sälja en antal fler lägenheter på tidigare helt oanvända utrymmen. Det är också fullt möjligt att skapa kontor på ytor och utrymmen som inte använts tidigare. Det går att förädla fastigheter på en mängd sätt för ett bättre utnyttjande. Det är endast fantasin som sätter gränsen. Oavsett om du har en färdig idé eller behöver tips och råd är du välkommen att kontakta oss på INC så tar vi en grundlig diskussion och bokar in en besiktning av objektet.

Stor expertis och yrkesskicklighet

INC en mycket professionell byggfirma med lång erfarenhet av stora projekt inom renovering, om- och tillbyggnad och fastighetsförädling i Stockholm. Vår stora kompetens kommer väl till pass när vi åtar oss uppdrag inom fastighetsförädling I Stockholm. Våra hantverkare är mycket skickliga och lyhörda vilket är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Självklart har vi alla behörigheter och certifikat branschen och projekten kräver. Vi har blivit experter på fastighetsförädling med ett stort antal lyckade projekt med nöjda kunder bakom oss. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tidigare projekt.

Våra arbetsmetoder

Företagets arbetssätt är att vara med under hela processen för att på bästa sätt nå målet på allra bästa mest effektiva sätt. För oss är en nära dialog med beställaren A och O för ett lyckat byggprojekt. Alla projekt inleds med en personligt möte och ett hembesök där vi säkerställer kundens behov och önskemål. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kan ge värdefulla tips och råd. Sedan går vi tillbaka till kontoret och planerar och räknar på kostnader för att sedan ge kunden en mycket noggrann offert och arbetsbeskrivning för projektet.

När vi fått offerten godkänd planeras arbetet med stor noggrannhet tillsammans med alla berörda. Därefter sätter vi tillsammans ett start- och slutdatum för projektet.
Under projektets gång håller vi en nära dialog med kunden för att säkerställa att allt går som det ska. Du är alltid välkommen med frågor. Efter slutfört uppdrag sker en oberoende besiktning där du som kund får en kopia innan slutfakturan skrivs.

Skicka en förfrågan så kontaktar vi dig

Jag är

Bostadsrättsförening
Fastighetsägare
Hyresgäst
Kontorsägare
Privatperson
Annat
Projekttyp

Nybyggnation
Tillbyggnation
Kontorsanpassning
Lokalanpassning
Renovering
Annat